Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju "ETNO FORUM"-a, Udruženje žena iz Svrljiga. Na ovoj strani možete pročitati sve aktuelne aktivnosti.

maj19

Planovi integriteta u institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudima i u slučajevima partnerskog ili porodičnog nasilja

Trening su držale Dragana Krunić, šefica Odseka za planove integriteta Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije i Sadija Gicić, socijalna radnica i aktivistkinja za ženska ljudska prava iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, od kojih smo čule nešto više o sprovođenju planova integriteta na teritoriji Republike Srbije i o značaju njihove izrade i sprovođenja. Ispred organizatora treninga, udruženja "Tri tačke" iz Beograda, RCD Bujanovac i RIME Zaječar, nešto više o sprovođenju preuzetih obaveza iz međunarodnih ugovora i sprovođenje propisa od strane institucija Republike Srbije, u konktekstu slučajeva trgovine ljudima i partnerskog i porodičnog nasilja, govorila je Anđelka Marković, diplomirana pravnica iz Beograda.

dec09

Godišnja konferencija lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost

Na konferenciji smo, zajedno sa predsednicom Opstine Svrljig, Jelenom Trifunovic, prezentovale primer dobre prakse u saradnji organizacija civilnog drustva i lokalne samouprave, cime se Svrljig uvodi u red opstina koje postuju principe dobrog upravljanja primenom principa participacije i nediskriminacije.

nov30

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Učešćem na događaju koji je 29. novembra organizovala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Delegacija Evropske unije, povodom obeležavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Udruženje žena "Etno forum" Svrljig je dalo svoju podršku prevenciji i eliminaciji psihičkog, ekonomskog, fizičkog i seksualnog nasilja nad ženama.

apr04

Nacrt LAP-a za RR 2019. - 2023. Svrljig

U izradi Nacrta Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Opštine Svrljig, za period od 2019. do 2023. godine, učestvovalo je udruženje žena "Etno forum" Svrljig, imajući u vidu da smo jedna od organizacija članica nacionalne Mreže 1325 - žene, mir, bezbednost i da smo jedna od organizacija koja se zalaže za primenu i poštovanju principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama. Ovaj Nacrt LAP-a za RR ide Skupštini Opštine Svrljig na usvajanje 12.04.2019. godine. Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva da nam dostave svoje mišljenje do 11.04.2019. godine.
Dokument

dec08

Trening za trenere u organizaciji programa Swiss PRO

Program treninga za trenere u organizaciji Swiss PRO je pažljivo pripremljen program kako bi nas na najbolji način pripremio i motivisao da radimo kao samostalni treneri, pre svega u oblasti dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama, ali i u svim ostalim oblastima. Obuka je održana u periodu od 03. do 07. decembra 2018. u Hotelu Mona na Zlatiboru i kroz jedan dinamičan i interaktivan rad, dvadeset ljudi iz različitih opština u Srbiji, spremni su da nastave angažman kao samostalni treneri.

nov27

Komisija za odlučivanje po pritužbama na rad policije

Danas je u Beogradu, u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, zasedala Komisija za odlučivanje po pritužbama na rad policije. Naša predstavnica, Jelena Radojković, kao članica ove komisije, prisustvovala je zasedanju i učestvovala u donošenju odluke, kao treći član Komisije. To je četvrto zasedanje ove godine na kojem je naša predstavnica uzela ravnopravno učešće u donošenju odluke. Rešenje po kojem je postavljena na ovo mesto od strane MUP-a je doneto na period od četri godine, počev od 2018. godine.