Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju "ETNO FORUM"-a, Udruženje žena iz Svrljiga. Na ovoj strani možete pročitati sve aktuelne aktivnosti.

jul09

Radionica o transparentnom finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta lokalnih samouprava

Na radionici koju je organizovao TACSO projekat, ključno pitanje bilo je kako stvoriti bolju saradnju između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave u cilju transparentnog finansiranja iz budžeta lokalnih samouprava?

jun14

Konferencija o hrani i vinu "Moja kravica food talk 2016."

Udruženje žena "Etno forum" je kroz projektne aktivnosti pružilo finansijsku podršku Saši Aleksić iz Svrljiga, koji se bavi izradom torti, kolača, slanih i slatkih peciva, za učešće na regionalnoj konferenciji o hrani i vinu "Moja kravica food talk 2016."

maj17

Izrada Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 - Žene, mir, bezbednost

Beogradski centar za bezbednosnu politiku u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji organizovao je dvodnevne konsultacije povodom uključivanja civilnog društva u proces izrade i praćenja primene Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir, bezbednost u Republici Srbiji (NAP 1325), u Nišu od 11. do 12. maja 2016. godine.

jun30

Tribina pod nazivom "Prevencija nasilja nad ženama"

Danas je u sali Opštine Svrljig održana tribina pod nazivom "Prevencija nasilja nad ženama", u organizaciji PU Niš, PS Svrljig, Opština Svrljig, Dom Zdravlja Svrljig, Centar za socijalni rad Svrljig i udruženje žena "Etno forum" Svrljig.

jun10

Akademija ženskog liderstva - sastanak sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija

Akademija ženskog liderstva je 02.06.2016. organizovala sastanak sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija iz cele Srbije, kome su prisustvovale i predstavnice našeg udruženja. Fokus sastanka je bio na različitim tipovima ženskih organizacija i širokom spektru tema kojim se ženske nevladine organizacije bave.

dec21

Uloga OCD u unapređenju lokalnih praksi transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave

Dvodnevni seminar "Uloga organizacija civilnog društva u unapređenju lokalnih praksi transparentnog finansiranja iz budžeta jedinica lokalne samouprave" organizovala je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u okviru projekta „Podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva“ i kancelarije Tehničke podrške organizacijama civilnog drušptva (TACSO) 03. i 04. decembra u Nišu.