Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju "ETNO FORUM"-a, Udruženje žena iz Svrljiga. Na ovoj strani možete pročitati sve aktuelne aktivnosti.

apr04

Nacrt LAP-a za RR 2019. - 2023. Svrljig

U izradi Nacrta Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Opštine Svrljig, za period od 2019. do 2023. godine, učestvovalo je udruženje žena "Etno forum" Svrljig, imajući u vidu da smo jedna od organizacija članica nacionalne Mreže 1325 - žene, mir, bezbednost i da smo jedna od organizacija koja se zalaže za primenu i poštovanju principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama. Ovaj Nacrt LAP-a za RR ide Skupštini Opštine Svrljig na usvajanje 12.04.2019. godine. Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva da nam dostave svoje mišljenje do 11.04.2019. godine.
Dokument

dec08

Trening za trenere u organizaciji programa Swiss PRO

Program treninga za trenere u organizaciji Swiss PRO je pažljivo pripremljen program kako bi nas na najbolji način pripremio i motivisao da radimo kao samostalni treneri, pre svega u oblasti dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama, ali i u svim ostalim oblastima. Obuka je održana u periodu od 03. do 07. decembra 2018. u Hotelu Mona na Zlatiboru i kroz jedan dinamičan i interaktivan rad, dvadeset ljudi iz različitih opština u Srbiji, spremni su da nastave angažman kao samostalni treneri.

nov27

Komisija za odlučivanje po pritužbama na rad policije

Danas je u Beogradu, u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, zasedala Komisija za odlučivanje po pritužbama na rad policije. Naša predstavnica, Jelena Radojković, kao članica ove komisije, prisustvovala je zasedanju i učestvovala u donošenju odluke, kao treći član Komisije. To je četvrto zasedanje ove godine na kojem je naša predstavnica uzela ravnopravno učešće u donošenju odluke. Rešenje po kojem je postavljena na ovo mesto od strane MUP-a je doneto na period od četri godine, počev od 2018. godine.

dec09

Godišnja konferencija lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost

Na konferenciji smo, zajedno sa predsednicom Opstine Svrljig, Jelenom Trifunovic, prezentovale primer dobre prakse u saradnji organizacija civilnog drustva i lokalne samouprave, cime se Svrljig uvodi u red opstina koje postuju principe dobrog upravljanja primenom principa participacije i nediskriminacije.

nov30

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Učešćem na događaju koji je 29. novembra organizovala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Delegacija Evropske unije, povodom obeležavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Udruženje žena "Etno forum" Svrljig je dalo svoju podršku prevenciji i eliminaciji psihičkog, ekonomskog, fizičkog i seksualnog nasilja nad ženama.

nov25

Transparentnost i suzbijanje korupcije u javnim nabavkama

Od 22. do 25. novembra, u organizaciji Toplickog centra za demokratiju i ljudska prava i Koalicije za nadzor javnih finansija, odrzava se seminar na temu "Gradjani i mediji za transparentnost i suzbijanje korupcije u lokalnim javnim nabavkama". Etno forum je jedna od organizacija ucesnica na ovom seminaru, na kome su predavaci strucnjaci iz oblasti javnih finansija, javnih nabavki, antikorupcije, medija i gradjanskog aktivizma.