jul09

Radionica o transparentnom finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta lokalnih samouprava

Radionica o transparentnom finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta lokalnih samouprava

Na radionici koju je organizovao TACSO projekat, ključno pitanje bilo je kako stvoriti bolju saradnju između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave u cilju transparentnog finansiranja iz budžeta lokalnih samouprava?

Razmatrani su kapaciteti u pogledu uticaja na druge lokalne OCD da se uključe u poboljšanje transparentnog finansiranja iz budžeta lokalnih samouprava, kao i kapaciteti za saradnju OCD sa lokalnom samoupravom u pogledu transparentnog finansiranja OCD iz budžeta na lokalu.